Služby ústředny

Služby telefonní ústředny Ericsson MD 110

<aside class=„floatright“>

Obsah

</aside>

Telefonní ústředny, kterými je nyní osazena naše univerzita, nabízejí uživatelům řadu zajímavých služeb. Následující část se vám pokusí poskytnout návod k používání těch nejběžnějších.

K tomu, abyste dotyčné služby mohli využívat, potřebujete telefonní přístroj s tónovou volbou. Tuto možnost poskytuje většina telefonů s tlačítkovou klávesnicí, na nichž bývá k nalezení přepínač mezi pulzní a tónovou volbou. Která z nich je momentálně aktivní poznáte, když posloucháte reakce vašeho telefonu na stisknuté tlačítko. Slyšíte-li různě vysoké tóny stejné délky, jedná se o tónovou volbu a můžete tedy používat níže uvedené funkce.

Tyto funkce nejsou dostupné v budovách „I“, „J“ a „N“. V těchto budovách jsou instalovány jiné modely ústředen.

Opakování naposledy volaného čísla

Ústředna svými schopnostmi dokáže napodobovat chování lepších telefonních přístrojů. Můžete zopakovat vytočení naposledy volaného čísla do veřejné telefonní sítě.

K opakování lokálního čísla je vhodnější používat tlačítko REDIAL telefonního přístroje, Tuto službu na ústřednách plně nepodporujeme.

Použití:
 1. zvedněte sluchátko
 2. volte kombinaci   *
 3. zavěste

Zkrácená volba – centrální

Umožňuje volat i z neoprávněného telefonu na předem zadaná externí čísla,umožňuje snazší volání na předem zadaná externí čísla

Použití:
 1. zvedněte sluchátko
 2. volte kombinaci předdefinované zkrácené volby 1 Y X X
 3. zavěste

Číslo Y je v rozsahu 0–7, čísla X jsou v rozsahu 0–9

Službu je nutné zřídit na ústředně – kontaktujte telefonního mechanika.

Zkrácená volba – individuální

Všichni účastníci mají možnost ze svého telefonu uložit do jim vyhrazené paměti až 10 cílových voleb

Uložení:
 1. zvedněte sluchátko
 2. zadejte kombinaci  51  X * číslo, které chcete uložit (včetně úvodní nuly) #
 3. zavěste
Použití:
 1. zvedněte sluchátko
 2. volte kombinaci *  *  X
 3. zavěste
Vymazání:
 1. zvedněte sluchátko
 2. zadejte kombinaci
  pro výmaz jednoho paměťového místa: # 51 * X #
  pro výmaz všech paměťových míst najednou # 51 #
 3. zavěste

Číslo X je v rozsahu 0–9. Pokud službu uložení nelze zadat, kontaktujte telefonního mechanika.

Uzamknutí telefonní linky

Prostřednictvím osobního kódu můžete uzamykat svou telefonní linku a předcházet tak nepovoleným voláním. Ze zamknuté linky lze normálně provádět vnitřní volání v rámci sítě TU i nouzová volání, ale pokus o jiný přístup ke státní lince je znemožněn. Linka je uzamčena na úrovni ústředny, tím se vylučuje nebezpečí pirátského napojení na linku před koncovým telefonem uživatele.

Aktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. zadejte kód  76  
 3. zadejte svůj osobní kód ukončený #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste
Deaktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. volte kombinaci # 76 *
 3. zadejte svůj osobní kód ukončený #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste
Deaktivace pro jedno volání
 1. zvedněte sluchátko
 2. volte kombinaci # 75 *
 3. zadejte svůj osobní kód ukončený #
 4. volte číslo externí linky (včetně úvodní nuly), se kterou chcete hovořit
 5. zavěste (po ukončení hovoru je linka opět uzamčena)
Změna osobního kódu
 1. zvedněte sluchátko
 2. volte kombinaci # 74 
 3. zadejte starý kód ukončený
 4. zadejte nový kód ukončený #
 5. uslyšíte potvrzovací tón
 6. zavěste

Osobní bezpečnostní kód je standardně nastaven na 1111. Doporučujeme jej změnit !!!

Pokud službu nelze zadat, kontaktujte telefonního mechanika.

Převzetí hovoru

Ze svého telefonu můžete přebírat volání, která zvoní na jiných linkách vaší skupiny.

Použití:
 1. slyšíte vyzvánět hovor na jiném přístroji vaší skupiny
 2. zvedněte sluchátko svého přístroje
 3. volbou čísla 8 přeberte hovor

Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj s nastavenou DTMF volbou.

Služba není standardně povolena, v případě potřeby je nutno daným pobočkám dodatečně povolit, kontaktujte telefonního mechanika.

Předání hovoru

Opačná situace vznikne, když chcete svůj hovor, nebo hovor který vám nepatří, předat na kteroukoliv jinou telefonní linku v rámci ústředny (sítě ústředen TUL).

Použití:
 1. při spojení stiskněte R nebo FLASH
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte číslo pobočky, na kterou chcete hovor předat
 4. uslyšíte vyzváněcí tón
 5. zavěste (nemusíte čekat na přihlášení účastníka, hovor zvoní na volené pobočce)

Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj vybavený tlačítkem R nebo FLASH s nastaveným přerušením 100 ms.

Pro původní telefonní přístroje s rotační číselnicí platí následující postup:

Použití:
 1. při spojení krátce stiskněte vidlici (jako byste sluchátko položili a ihned zvedli), tímto „poklepem“ se přístroj odpojí od hovoru, ale hovor zůstane v čekacím stavu na vaší lince
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte číslo pobočky, na kterou chcete hovor předat
 4. uslyšíte vyzváněcí tón
 5. zavěste (nemusíte čekat na přihlášení účastníka, hovor zvoní na volené pobočce)

Zpětný dotaz

Obdobná situace jako při přepojení. Využijete jej tehdy, pokud se během stávajícího hovoru chcete někoho jiného telefonicky na něco dotázat, a opět se potřebujete vrátit zpět k původnímu hovoru.

Použití:
 1. při spojení stiskněte R nebo FLASH
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte číslo pobočky a vyčkejte přihlášení účastníka
 4. mluvte s novým účastníkem
 5. volbou 2 si po ukončení dotazu spojíte předchozí hovor

Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj vybavený tlačítkem R nebo FLASH s nastaveným přerušením 100 ms.

Pro původní telefonní přístroje s rotační číselnicí platí následující postup:

Použití:
 1. při spojení krátce stiskněte vidlici (jako byste sluchátko položili a ihned zvedli), tímto „poklepem“ se přístroj odpojí od hovoru, ale hovor zůstane v čekacím stavu na vaší lince
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte číslo pobočky a vyčkejte přihlášení účastníka
 4. mluvte s novým účastníkem
 5. po ukončení dotazu si opětovným poklepem spojíte předchozí hovor

Konferenční hovor

Je jiným druhem zpětného dotazu. Můžete propojit až osm osob do konferenčního (společného) volání. Pouze jeden z nich však může být externí.

Aktivace:
 1. hovoříte na lince s prvním účastníkem
 2. při spojení stiskněte R nebo FLASH
 3. uslyšíte interní oznamovací tón
 4. volte číslo pobočky
 5. hovoříte na lince s dalším účastníkem
 6. tlačítkem 3 se propojíte s prvním účastníkem a můžete hovořit s oběma zároveň
 7. zavěšením se odpojíte z konference

Pro využití této služby je nutné mít telefonní přístroj vybavený tlačítkem R nebo FLASH s nastaveným přerušením 100 ms. Pro využití této služby je dále nutné mít telefonní přístroj s nastavenou volbou DTMF.

Služba není standardně povolena, v případě potřeby je nutno daným pobočkám dodatečně povolit, kontaktujte telefonního mechanika.

Automatické zpětné volání

Voláte-li interního účastníka, který je obsazen nebo je nepřítomen, můžete nastavit automatické zpětné volání. To znamená, že vás ústředna automaticky zavolá, jakmile se účastník stane dostupným.

Použití:
 1. slyšíte obsazovací nebo vyzváněcí tón
 2. volte přístupový kód 6
 3. uslyšíte potvrzovací tón
 4. zavěste – ústředna bude na základě tohoto pokynu sledovat volanou linku; jakmile volaný zavěsí (bylo-li obsazeno) nebo uskuteční první hovor (pokud nezvedal telefon), ústředna vám zavolá.
 5. uslyšíte krátké zvláštní zazvonění
 6. zvedněte sluchátko a počkejte na spojení

Jestliže svůj telefon nezvednete, služba se automaticky zruší, aniž by se snažila vyzvonit druhého účastníka.

Pokud jste aktivovali zpětné volání a později o něj přestanete mít zájem, můžete svůj požadavek odvolat.

Deaktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte kombinaci
  pro zrušení žádosti u konkrétní linky: # 37 * linka #
  pro zrušení všech žádostí: # 37 #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste

Přesměrování hovoru – interní (na jinou pobočku v rámci ústředny)

Pokud odcházíte ze svého pracoviště a potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon brali na jiné lince v organizaci, můžete použít interní přesměrování

Aktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. zadejte kód  21 
 3. zadejte číslo telefonu, na který chcete hovory přesměrovat, ukončené #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste
Deaktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte kombinaci # 21 #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste

Přesměrování hovoru – externí (na vnější linku mimo tul nebo mobilní sítě)

Pokud odcházíte ze svého pracoviště a potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon Brali na jiné lince, mimo areál TUL, můžete použít externí přesměrování

Aktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. zadejte kód * 22 #
 3. zadejte číslo externí linky (včetně úvodní nuly), na kterou chcete hovory přesměrovat, ukončené #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste
Deaktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte kombinaci # 22 #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste

Poplatky za spojení na vnější linku hradí majitel interní linky.

Služba není standardně povolena, v případě potřeby je nutno daným pobočkám dodatečně povolit, kontaktujte telefonního mechanika.

Přesměrování hovoru po určité době

Pokud volání nezvednete do cca 20 sekund, nebo pokud máte obsazeno, hovor se automaticky přesměruje na předefinovanou­ linku.

Použití:
 1. na vaši linku přichází hovor
 2. hovor nepřijímáte (nejste u telefonního přístroje nebo právě hovoříte s jiným účastníkem) – po uplynutí časové prodlevy ústředna automaticky přesměruje volání na předdefinovanou linku (nejčastěji hlasovou poštu)

Služba není standardně povolena, v případě potřeby je nutno daným pobočkám dodatečně povolit, kontaktujte telefonního mechanika.

<!--

Přesměrování hovoru (další možnosti)

Pokud potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon přijímali na jiné lince v organizaci během vaší nepřítomnosti.

Aktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. zadejte kód * 211 #
 3. uslyšíte potvrzovací tón
 4. zavěste
Deaktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte kombinaci # 211 #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste

NENÍ FUNKČNÍ – tato služba se připravuje

Pokud potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon brali na jiné lince v organizaci jste-li obsazen.

Aktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. zadejte kód  * 212 #
 3. uslyšíte potvrzovací tón
 4. zavěste
Deaktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte kombinaci  # 212 #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste

NENÍ FUNKČNÍ – tato služba se připravuje

-->

Proražení přesměrování linky

Jestliže voláte na přesměrovanou linku, můžete přesměrování prorazit.

Použití:
 1. zvedněte sluchátko
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte kombinaci  60  linka #
 4. zavěste

Ústředna bude ignorovat případné přesměrování a hovor bude skutečně vyzvánět na uvedené lince.

Přesměrování hovoru na osobní čísla

Pokud často odcházíte ze svého pracoviště a potřebujete, aby příchozí hovory na váš telefon byly obslouženy, nebo vás následovaly

Aktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. zadejte kód *  10  * Z #
  (číslo Z je výběrem předefinovaného seznamu čísel kam bude volání dále směrováno)
 3. uslyšíte potvrzovací tón
 4. zavěste
Deaktivace:
 1. zvedněte sluchátko
 2. uslyšíte interní oznamovací tón
 3. volte kombinaci # 10 #
 4. uslyšíte potvrzovací tón
 5. zavěste

Číslo Z je v rozsahu 1–4

Službu je nutné zřídit na ústředně, kontaktujte telefonního mechanika.

Přechod do volby DTMF na digitálním přístroji

Umožňuje ovládání vzdáleného zařízení

Použití:
 1. v hovorovém stavu
 2. stiskněte 9
  (ústředna na základě tohoto pokynu začne další volbu z klávesnice propouštět do linky v DTMF tvaru)
 3. zavěste

Deaktivace všech naprogramovaných služeb

Použití této služby doporučujeme v těch případech, kdy si již nepamatujete jaké služby máte aktivovány a telefon se chová nevyzpytatelně.

Použití:
 1. zvedněte sluchátko
 2. volte kombinaci # 001 #
 3. zavěste