Tísňová volání

Tísňová a mimořádná volání – TUL

hlášení požáru (podle lokality)
2211 pro VORONĚŽSKÁ
3302 pro HUSOVA
4511 (734 518 384) pro VESEC
4821 (725 869 419) pro DOLNÍ HANYCHOV
4111 pro KOMENSKÉHO
5214 pro HARCOV
kancelář rektora
3596
kancelář kvestora
3454
správa budov
3205, 3466
požární technik
3922
energetik
3184
vedoucí údržby
3305
Ohlášení závad na objektech a technických zařízeních budov

Tísňová a mimořádná volání – Liberec

Tísňová linka jednotná
(0) 112
Požár
(0) 150
Záchranná služba
(0) 155
Policie
(0) 158
Městská policie
(0) 156
LSPP ((lékařská služba první pomoci))
(0) 485 312 184
Elektrárna
(0) 800 850 860
Plynárna
(0) 1239
Vodárna
(0) 840 111 111
Hasičský záchranný sbor Liberecký kraj
(0) 950 471 100
Informace o tel. číslech místní, meziměstské
(0) 1180