O aplikaci telefonního seznamu

Tato aplikace vznikla v rámci bakalářské práce na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Autor
Tomáš Fejfar
Vedoucí
Ing. Petr Kretschmer
Konzultant
Ing. Igor Kopetschke