Telefonní seznam

Fakulta strojní

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
děkan
+420 485353455 prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Děkanát FS
proděkan
+420 485352878 prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. Děkanát FS
+420 485352879 doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. Děkanát FS
+420 485352979 prof. Dr. Ing. Pavel Němeček Děkanát FS
tajemník fakulty / ústavu
+420 485353221 Ing. Anna Benešová Děkanát FS
vedoucí katedry
+420 485353174 doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 485353479 doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. Katedra energetických zařízení
+420 485353373 doc. Ing. Jan Jersák, CSc. Katedra obrábění a montáže
+420 485353116 prof. Ing. Petr Louda, CSc. Katedra materiálu
+420 485353341 doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. Katedra strojírenské technologie
+420 485352903 doc. Ing. František Novotný, CSc. Katedra sklářských strojů a robotiky
+420 485352947 doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 485353316 prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. Katedra částí a mechanismů strojů
+420 485353154 Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Katedra vozidel a motorů
+420 485353354 Ing. Petr Zelený, Ph.D. Katedra výrobních systémů a automatizace
vedoucí oddělení
+420 485353340 prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Oddělení tváření kovů a plastů
+420 485353347 doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. Oddělení strojírenské metalurgie
tajemník katedry / oddělení
+420 485353680 Ing. Iva Nováková, Ph.D. Oddělení strojírenské metalurgie
+420 485353117 Ing. Daniela Odehnalová Katedra materiálu
referent
+420 485353133 Ing. Lenka Semerádová Katedra materiálu
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další >