Telefonní seznam

Děkanát FS

< Předchozí | 1 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
děkan
+420 485353455 prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Děkanát FS
proděkan
+420 485352878 prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. Děkanát FS
+420 485352879 doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. Děkanát FS
+420 485352979 doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. Děkanát FS
Není prof. Dr. Ing. Pavel Němeček Děkanát FS
tajemník fakulty / ústavu
+420 485353221 Ing. Anna Benešová Děkanát FS
administrativní pracovník (sekretářka)
+420 485353108 Pavla Kholová Děkanát FS
zaměstnanec
Není Ing. Zuzana Horčičková, Ph.D. Děkanát FS
+420 485353652 RNDr. Iveta Lukášová Děkanát FS
+420 485353246 Ing. Marcela Válková Děkanát FS
externista
+420 485352962 doc. Ing. Zdeněk Buchar, CSc. Děkanát FS
ostatní
+420 485353535 fax DFS, _ Děkanát FS
< Předchozí | 1 | Další >