Telefonní seznam

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
děkan
+420 485352813 prof. RNDr. Jan Picek, CSc. Děkanát FP
proděkan
Není doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Děkanát FP
+420 485352882 RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. Děkanát FP
Není doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D. Děkanát FP
+420 485352835 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. Děkanát FP
Není Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. Děkanát FP
tajemník fakulty / ústavu
+420 485352801 Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D. Děkanát FP
vedoucí katedry
+420 485353400 prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky
+420 485354112 PhDr. Jana Johnová, Ph.D. Katedra primárního vzdělávání
+420 485352844 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Katedra pedagogiky a psychologie
+420 485352888 doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. Katedra aplikované matematiky
+420 485352847 doc. RNDr. Jaroslav Mlýnek, CSc. Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 485354276 Mgr. Dr.phil.habil Pavel Novotný, Ph.D. Katedra německého jazyka
+420 722957114 Mgr. Dr.phil.habil Pavel Novotný, Ph.D. Katedra německého jazyka
+420 485354220 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D. Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 485354240 doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. Katedra historie
+420 485355126 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. Katedra tělesné výchovy
+420 485353375 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Katedra chemie
+420 485354244 prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Katedra českého jazyka a literatury
+420 485354101 doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. Katedra filosofie
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další >