Telefonní seznam

úsek prorektora pro vědu, výzkum, zahraničí

< Předchozí | 1 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
prorektor
+420 485353052 prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D. kancelář prorektora RPV
vedoucí oddělení
+420 485353927 PhDr. Lucie Koutková, Ph.D. Zahraniční oddělení
zaměstnanec
+420 485353749 Michaela Andělová Referát pro Erasmus
+420 485353210 Mgr. Lenka Dostálová Kroupová kancelář prorektora RPV
+420 485353497 Ing. Viera Huličková Referát pro Erasmus
+420 485353541 Mgr. Hana Králová Zahraniční oddělení
+420 485353007 Lucie Kuchtová kancelář prorektora RPV
+420 485353931 Mgr. Bc. Linda Marešová Referát pro Erasmus
+420 485353122 Daria Mlejnkova Zahraniční oddělení
+420 485353612 PhDr. Ivana Pekařová, M.A. Zahraniční oddělení
+420 485353907 Ing. Radka Přeučilová Referát pro Erasmus
+420 485353493 Mgr. Petra Vokurková kancelář prorektora RPV
prezident
+420 485353498 prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
člen prezidia
+420 485352932 doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
člen
+420 485352844 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
+420 485353228 prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
+420 485352947 doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
+420 485353015 doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
výkonný redaktor
+420 485352318 PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa
ostatní
+420 485353113 fax RPV, _ kancelář prorektora RPV
< Předchozí | 1 | Další >