Telefonní seznam

Fakulta umění a architektury

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
děkan
+420 723912666 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
+420 485353511 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
proděkan
+420 485353508 Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. Děkanát FUA
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Děkanát FUA
+420 485353595 prof. Ing. arch. Jiří Suchomel Děkanát FUA
tajemník fakulty / ústavu
+420 485353594 JUDr. Daniela Zlevská Děkanát FUA
vedoucí katedry
+420 485353480 Ing. arch. Vladimír Balda Architektonická kancelář
+420 485353507 doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. Katedra pozemního stavitelství
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Katedra environmental designu
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Designerská kancelář
Není Ing. arch. Petr Stolín Katedra architektury
+420 485353508 Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. Katedra urbanismu
+420 485353505 prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 777088668 doc. Stanislav Zippe Katedra výtvarného umění
+420 485353632 doc. Stanislav Zippe Katedra výtvarného umění
administrativní pracovník (sekretářka)
+420 485353593 Martina Wohlmannová Děkanát FUA
studijní referent
+420 485353506 Eva Konopová Studijní oddělení FUA
zaměstnanec
+420 485353480 Ing. arch. Vladimír Balda Katedra architektury
Není doc. Ing. arch. Jiří Buček Katedra architektury
+420 485353509 Ing. Vladislav Bureš Katedra nosných konstrukcí
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >