Telefonní seznam

Fakulta umění a architektury

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
děkan
+420 485353511 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
+420 723912666 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
pracovník pověřený vedením
+420 485353509 Ing. Vladislav Bureš Katedra nosných konstrukcí
proděkan
+420 485353508 Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. Děkanát FUA
Není Ing. arch. Saman Saffarian Děkanát FUA
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Děkanát FUA
tajemník fakulty / ústavu
+420 485353594 JUDr. Daniela Zlevská Děkanát FUA
vedoucí katedry
+420 485353480 Ing. arch. Vladimír Balda Architektonická kancelář
+420 485353507 doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. Katedra pozemního stavitelství
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Katedra umění
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Designerská kancelář
+420 485353502 Ing. arch. Petr Stolín Katedra architektury
+420 485353106 Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. Katedra urbanismu
+420 485353505 prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. Katedra dějin výtvarného umění a architektury
administrativní pracovník (sekretářka)
+420 485353593 Martina Wohlmannová Děkanát FUA
studijní referent
+420 485353506 Eva Konopová Studijní oddělení FUA
zaměstnanec
+420 485353480 Ing. arch. Vladimír Balda Katedra architektury
Není doc. Ing. arch. Jiří Buček Katedra architektury
Není doc. Ing. arch. Jan Hendrych Katedra urbanismu
Není Ing. arch. Filip Horatschke Katedra architektury
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >