Telefonní seznam

Fakulta umění a architektury

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
děkan
+420 485353511 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
+420 723912666 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
pracovník pověřený vedením
+420 485353509 Ing. Vladislav Bureš Katedra nosných konstrukcí
proděkan
+420 485353192 Ing. arch. Petr Janoš Děkanát FUA
+420 485353502 Ing. arch. Saman Saffarian Děkanát FUA
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Děkanát FUA
tajemník fakulty / ústavu
+420 485353594 Mgr. Jitka Havlíková Děkanát FUA
+420 602225620 Mgr. Jitka Havlíková Děkanát FUA
vedoucí katedry
+420 485353480 Ing. arch. Vladimír Balda Architektonická kancelář
+420 485353105 doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. Katedra pozemního stavitelství
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Katedra umění
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Designerská kancelář
+420 774423300 Ing. arch. Petr Stolín Katedra architektury
+420 485353504 Ing. arch. Petr Stolín Katedra architektury
+420 485353106 Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. Katedra urbanismu
+420 485353505 prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. Katedra dějin výtvarného umění a architektury
administrativní pracovník (sekretářka)
+420 485353593 Martina Wohlmannová Děkanát FUA
studijní referent
+420 485353506 Eva Konopová Studijní oddělení FUA
zaměstnanec
+420 485353480 Ing. arch. Vladimír Balda Katedra architektury
+420 485353502 doc. Ing. arch. Jiří Buček Katedra architektury
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >