Telefonní seznam

Fakulta umění a architektury

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
zaměstnanec
+420 485353193 doc. Ing. arch. Pavel Halík, CSc. Katedra dějin výtvarného umění a architektury
Není doc. Ing. arch. Jan Hendrych Katedra urbanismu
Není Ing. arch. Filip Horatschke Katedra architektury
+420 485353589 Ing. Richard Charvát, Ph.D. Katedra environmental designu
+420 485353502 Ing. arch. Petr Janoš Katedra urbanismu
+420 485353016 Ing. Robert Korselt Děkanát FUA
+420 485353503 Ing. Jana Košťálová Katedra pozemního stavitelství
+420 485353193 prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 485353195 MgA. Richard Loskot Katedra environmental designu
+420 485353195 Ing. arch. Bc. Ivo Louda Katedra environmental designu
+420 485353016 Ing. Drahomíra Martincová Děkanát FUA
+420 485353105 Mgr. Kamil Nábělek, Ph.D. Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 485353508 Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. Katedra urbanismu
Není Ing. arch. Dana Nováková Katedra architektury
+420 485353192 Ing. Jaroslav Peterka, CSc. Katedra pozemního stavitelství
+420 485353191 Ing. Marta Petrová Děkanát FUA
+420 485353509 JUDr. PhDr. Jiří Plos Katedra urbanismu
+420 485353528 Naděžda Procházková Děkanát FUA
+420 485353632 MgA. Jaroslav Prokeš Katedra výtvarného umění
+420 485353508 Ing. arch. Dana Raková Katedra architektury
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >