Telefonní seznam

Fakulta zdravotnických studií

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
děkan
+420 485353691 prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Děkanát FZS
proděkan
+420 485353722 Mgr. Marie Froňková Děkanát FZS
+420 485353740 doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. Děkanát FZS
+420 485353169 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Děkanát FZS
tajemník fakulty / ústavu
+420 485353774 Ing. Lenka Kozáková Děkanát FZS
vedoucí oddělení
+420 485353740 doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. Oddělení vědy a výzkumu
administrativní pracovník (sekretářka)
+420 485353762 Mgr. Magda Holá, DiS. Děkanát FZS
+420 485353590 Markéta Jánská Děkanát FZS
studijní referent
+420 485353194 Ing. Renata Čermáková Studijní oddělení FZS
+420 485353724 Marcela Málková Studijní oddělení FZS
zaměstnanec
Není prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. Ústav klinických oborů a biomedicíny
Není Ing. Marie Bláhová Ústav klinických oborů a biomedicíny
Není Mgr. Petra Brédová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
Není MUDr. Petr Bulíř Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 485353327 Ing. Iveta Danilová Oddělení vědy a výzkumu
Není MUDr. Richard Domín Ústav klinických oborů a biomedicíny
Není MUDr. Ladislav Endrych Ústav klinických oborů a biomedicíny
Není Mgr. Kristýna Fejfarová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
Není doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Ústav klinických oborů a biomedicíny
Není MUDr. Jaroslav Frömel Ústav klinických oborů a biomedicíny
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další >