Telefonní seznam

Fakulta zdravotnických studií

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
děkan
+420 485353691 prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Děkanát FZS
proděkan
+420 485353722 Mgr. Marie Froňková Děkanát FZS
+420 485353740 doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. Děkanát FZS
+420 485353196 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Děkanát FZS
tajemník fakulty / ústavu
+420 485353774 Ing. Lenka Kozáková Děkanát FZS
administrativní pracovník (sekretářka)
+420 485353738 Ing. Dagmar Balcarová Děkanát FZS
+420 485353762 Mgr. Magda Holá, DiS. Děkanát FZS
+420 485353590 Markéta Jánská Děkanát FZS
studijní referent
+420 485353194 Ing. Renata Čermáková Studijní oddělení FZS
+420 485353724 Marcela Málková Studijní oddělení FZS
zaměstnanec
+420 485353560 pedagog Děkanát FZS
Není MUDr. Miroslav Baader Ústav klinických oborů a biomedicíny
Není Šárka Bábelová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
Není Lucie Balvirčáková Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
Není prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 485353698 Robert Bergman Děkanát FZS
Není Ing. Marie Bláhová Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 485353485 Mgr. Petra Brédová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
Není MUDr. Petr Bulíř Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 485353327 Ing. Iveta Danilová Ústav klinických oborů a biomedicíny
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další >