Telefonní seznam

Organizační struktura

Telefonní seznam

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
rektor
+420 485353597 doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. kancelář rektora
Není Ing. Marcela Pechová Telefonní seznam
prorektor
+420 485353157 Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. kancelář prorektora RSV
+420 485353052 prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D. kancelář prorektora RPV
+420 485353656 doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. kancelář prorektora RPI
+420 485353106 Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. kancelář prorektora RVV
kvestor
+420 485353598 Ing. Vladimír Stach kancelář kvestora
děkan
+420 485353691 prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Děkanát FZS
+420 485353592 Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Děkanát FT
+420 485353455 prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Děkanát FS
+420 485353511 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
+420 723912666 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura Děkanát FUA
+420 485352813 prof. RNDr. Jan Picek, CSc. Děkanát FP
+420 485353110 prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. Děkanát FM
+420 485352514 prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Děkanát FE
pracovník pověřený vedením
+420 485353509 Ing. Vladislav Bureš Katedra nosných konstrukcí
proděkan
+420 485352390 doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. Děkanát FE
+420 485352314 Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Děkanát FE
+420 485352203 Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. Děkanát FE
+420 485352878 prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. Děkanát FS
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další >