Telefonní seznam

Organizační struktura

Telefonní seznam

< Předchozí | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
zaměstnanec
Není Ing. Marie Bláhová Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 485352977 Radka Blechová Sklad kancelářských potřeb
+420 485355243 Lenka Blinková Úklid KM
+420 485353874 Ing. Kateřina Bobčíková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 485353051 Ing. Michala Bobková Oddělení grantové podpory
+420 485354175 RNDr. Artur Boháč, Ph.D. Katedra geografie
+420 485354196 Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. Katedra geografie
+420 485353311 doc. Ing. František Borůvka, CSc. Katedra částí a mechanismů strojů
+420 485353962 Ing. Lenka Bořková Oddělení grantové podpory
Není Mgr. Jerome Boyon Katedra románských jazyků
+420 485354257 Ing. Mgr. Martin Brabec, Ph.D. Katedra filosofie
+420 485353159 Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Katedra vozidel a motorů
+420 485352473 Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. Katedra financí a účetnictví
Není Iva Bradáčová Menza Harcov
+420 485352424 Ing. Blanka Brandová, Ph.D. Katedra ekonomie
+420 485353335 Ing. Pavel Brdlík, Ph.D. Oddělení tváření kovů a plastů
Není Mgr. Petra Brédová Ústav ošetřovatelství a neodkladné péče
Není Josef Brich Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 485355267 Jiří Brodský Údržba KM
+420 485355289 Jiří Brodský Údržba KM
< Předchozí | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Další >