Telefonní seznam

Organizační struktura

Telefonní seznam

< Předchozí | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
zaměstnanec
+420 485354290 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D. Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
Není doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Katedra aplikované matematiky
+420 485353817 Bc. Alice Břečková Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 485352810 PhDr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D. Katedra pedagogiky a psychologie
+420 485352923 Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D. Katedra matematiky a didaktiky matematiky
+420 485353651 doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D. Ústav nových technologií a aplikované informatiky
+420 485353651 doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D. Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 485353353 Jindřich Bubák Referát energetických zařízení
Není doc. Ing. arch. Jiří Buček Katedra architektury
+420 485353526 Ing. Jaroslav Buchta Ústav mechatroniky a technické informatiky
+420 485353526 Ing. Jaroslav Buchta Oddělení fyzikálních měření
+420 485353376 Ing. Martin Bukvic Oddělení vozidel a motorů
Není MUDr. Petr Bulíř Ústav klinických oborů a biomedicíny
+420 485352493 Šárka Burdová Menza Voroněžská
+420 485355137 Miroslav Burian Domovníci, vrátní
+420 485353415 doc. Mgr. Lidmila Burianová, CSc. Katedra fyziky
Není Mgr. Kateřina Burkartová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 485353329 Richard Bursa Referát pro výstavbu a dislokaci
+420 485353388 Jana Bursová Oddělení údržby budov
+420 485353824 Ing. Lucie Cádrová Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
< Předchozí | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Další >