Telefonní seznam

Organizační struktura

Telefonní seznam

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
proděkan
+420 485353465 doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Děkanát FT
+420 485353169 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Děkanát FZS
ředitel
+420 485352508 Ing. Václav Adamec Vysokoškolský podnik
+420 485353061 MgA. Ivana Honsnejmanová MŠ Škatulka
+420 485352608 Mgr. Jitka Pacltová Centrum dalšího vzdělávání
+420 485353101 doc. Ing. Petr Tůma, CSc. Ředitelství ústavu CXI
+420 485352516 Mgr. Jitka Vencláková Univerzitní knihovna
tajemník fakulty / ústavu
+420 485353221 Ing. Anna Benešová Děkanát FS
+420 485353258 Ing. Daniela Brzezinová Děkanát FT
+420 485352801 Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D. Děkanát FP
+420 485353594 Mgr. Jitka Havlíková Děkanát FUA
+420 485352386 Ing. Jarmila Hawlová Děkanát FE
+420 485353774 Ing. Lenka Kozáková Děkanát FZS
+420 485353240 Ing. Olga Krausová Děkanát FM
+420 485353006 Ing. Adéla Zemanová Ředitelství ústavu CXI
vedoucí katedry
+420 485352390 doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky
+420 485353298 doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. Katedra hodnocení textilií
+420 485353480 Ing. arch. Vladimír Balda Architektonická kancelář
+420 485353174 doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. Katedra textilních a jednoúčelových strojů
+420 485353507 doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. Katedra pozemního stavitelství
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další >