Telefonní seznam

Organizační struktura

Telefonní seznam

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
vedoucí katedry
+420 722957114 Mgr. Dr.phil.habil Pavel Novotný, Ph.D. Katedra německého jazyka
+420 485354276 Mgr. Dr.phil.habil Pavel Novotný, Ph.D. Katedra německého jazyka
+420 485352372 Ing. Jan Öhm, Ph.D. Katedra ekonomické statistiky
+420 485354220 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D. Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
+420 485354240 doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. Katedra historie
+420 485352947 doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
+420 485352412 doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. Katedra marketingu a obchodu
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Katedra umění
+420 485353195 doc. Jan Stolín, M.A. Designerská kancelář
+420 485353502 Ing. arch. Petr Stolín Katedra architektury
+420 774423300 Ing. arch. Petr Stolín Katedra architektury
+420 485353106 Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. Katedra urbanismu
+420 485355126 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. Katedra tělesné výchovy
+420 485353375 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Katedra chemie
+420 485353316 prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. Katedra částí a mechanismů strojů
+420 485353940 Ing. Renata Štorová, CSc. Katedra designu
+420 485353900 Ing. Blanka Tomková, Ph.D. Katedra materiálového inženýrství
+420 485354244 prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Katedra českého jazyka a literatury
+420 485354101 doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. Katedra filosofie
+420 485354289 doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D. Katedra románských jazyků
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další >