Telefonní seznam

Organizační struktura

Telefonní seznam

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další >
Linka Propojení Pracoviště
vedoucí katedry
+420 485354269 Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. Katedra anglického jazyka
+420 485353505 prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. Katedra dějin výtvarného umění a architektury
+420 485353154 Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Katedra vozidel a motorů
+420 485354165 doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek Katedra geografie
+420 485353354 Ing. Petr Zelený, Ph.D. Katedra výrobních systémů a automatizace
vedoucí oddělení
+420 485353047 Bc. Martina Adomavičiusová finanční účtárna
+420 485353950 Mgr. Adam Blažek, MBA Oddělení pro vztahy s průmyslem
+420 485353897 Ing. Jiří Bobek, Ph.D. Oddělení průmyslových technologií
+420 485353017 prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
+420 485355250 Ing. Veronika Dvořáková Ubytovací služba
+420 485353890 Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D. Laboratoř metamateriálů
+420 485353475 Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D. Laboratoř metamateriálů
+420 485353740 doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. Oddělení vědy a výzkumu
+420 485353606 Ing. Jan Kočí Laboratoř systémové integrace
+420 485353199 prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. Oddělení fyzikálních měření
+420 485353927 PhDr. Lucie Koutková, Ph.D. Zahraniční oddělení
+420 485352502 Milena Kučerová Menza Voroněžská
+420 485353340 prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Oddělení tváření kovů a plastů
+420 485353011 prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc. Oddělení nanotechnologie a informatiky
+420 485353347 doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. Oddělení strojírenské metalurgie
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další >