Ing. Marcela Pechová

Pracoviště: Telefonní seznam

Funkce: rektor

Kancelář: --

Pracoviště

Funkce Pracoviště Kancelář
rektor Telefonní seznam --