doc. Ing. arch. Jiří Buček

Pracoviště: Katedra architektury

Funkce: zaměstnanec

Kancelář: --

Pracoviště

Funkce Pracoviště Kancelář
zaměstnanec Katedra architektury --