doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.

Pracoviště: Katedra pozemního stavitelství

Funkce: vedoucí katedry

Kancelář: --

Linky: +420 485353507

Propojené linky

Linka Propojeno s
+420 485353507 vedoucí katedry, Katedra pozemního stavitelství

Pracoviště

Funkce Pracoviště Kancelář
vedoucí katedry Katedra pozemního stavitelství --