doc. Ing. arch. Jan Hendrych

Pracoviště: Katedra urbanismu

Funkce: zaměstnanec

Kancelář: --

Pracoviště

Funkce Pracoviště Kancelář
zaměstnanec Katedra urbanismu --