prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., H.C., Dr.h.c.

Pracoviště: Katedra nosných konstrukcí

Funkce: vedoucí katedry

Kancelář: --

Linky: +420 485353191

Propojené linky

Linka Propojeno s
+420 485353191 vedoucí katedry, Katedra nosných konstrukcí

Pracoviště

Funkce Pracoviště Kancelář
vedoucí katedry Katedra nosných konstrukcí --